Po prostu blog

Potężna dawka matematycznej wiedzy

Omów pojęcie populacji i próby n-elementowej

sty 29, 2023 | Matematyka

Często na egzaminie ze statystyki pada pytanie : Omów (omówić) pojęcia populacji i próby n-elementowej. Przeczytasz dziś o tym czym jest populacja, próba oraz poznasz przykłady tych dwóch pojęć.

Definicja populacji w statystyce

Populacja to całkowity zbiór obiektów lub elementów, których chcemy badać lub poznać jakieś cechy. Populacja może być bardzo duża lub nawet nieskończona. Możesz sobie wyobrazić, że populacji nie jesteś w stanie przeliczyć, albo nie jesteś w stanie z każdą osobą porozmawiać (jak np. wszyscy mieszkańcy danego miasta lub kraju). Nie wiesz dokładnie ile obiektów/elementów jest w niej. By lepiej zrozumieć to pojęcie wypiszmy kilka przykładów.

Przykłady populacji w ujęciu statystycznym

Przykładem populacji może być zbiór wszystkich mieszkańców danego kraju lub wszystkich pacjentów z pewną chorobą.

I jeszcze więcej przykładów:

 • Wszyscy mieszkańcy danego miasta,
 • Wszyscy studenci danego uniwersytetu,
 • Wszystkie samochody osobowe zarejestrowane w danym kraju,
 • Wszystkie firmy z danej branży,
 • Wszystkie pacjentki leczące się w danym szpitalu z danym schorzeniem,
 • Wszystkie produkty danej marki wyprodukowane w danym roku,
 • Wszystkie książki napisane przez danego autora,
 • Wszystkie zwierzęta danego gatunku w danym rezerwacie przyrodniczym,
 • Wszystkie transakcje finansowe dokonane przez danego klienta banku.

Definicja próby w statystyce

Próba n-elementowa to podzbiór populacji, w którym badamy lub poznajemy cechy interesujące nas elementów. Próba jest reprezentatywna dla populacji, jeśli próbka pochodzi z populacji w taki sposób, że każdy element populacji ma równe szanse na znalezienie się w próbie. Wielkość próby nazywa się n.

Przykłady próby w statystyce

Przykładem próby n-elementowej może być grupa 100 pacjentów z pewną chorobą, badana w celu poznania cech choroby.

I jeszcze więcej przykładów:

 • Badanie opinii publicznej przez losowe wybieranie respondentów z listy telefonów,
 • Próba losowego wyboru pacjentów do badania klinicznego leku,
 • Próba losowego wyboru miejsc do przeprowadzenia ankiety dotyczącej jakości powietrza,
 • Próba losowego wyboru produktów do testowania jakości w fabryce,
 • Próba losowego wyboru książek z biblioteki do oceny przez komisję,
 • Próba losowego wyboru uczniów do przeprowadzenia testu kompetencji,
 • Próba losowego wyboru próbek gleby do analizy chemicznej,
 • Próba losowego wyboru plików audio do testowania algorytmów rozpoznawania mowy,
 • Próba losowego wyboru fotografii do analizy obrazu przez sieci neuronowe.

Populacja a próba w statystyce?

Populacja jest to coś bardziej ogólnego, a próbka może być podgrupą z populacji.

Np. Populacja to wszyscy ludzie chorzy na raka, a próba to wybór np 1000 chorych z tej populacji.

O mnie

Zgodnie z moją teorią, matematyki może się nauczyć każdy, wystarczy trochę praktyki. Podobnie jak z jazdą na rowerze czy graniem w gry 🙂 im częściej to robisz tym jest łatwiej np. przejść kolejny poziom. Matematyka działa tak samo, im więcej masz praktyki w liczeniu, tym mniej może Ciebie zaskoczyć. Po prostu licz!

Więcej o mnie…