Po prostu blog

Potężna dawka matematycznej wiedzy

Czy wielomian stopnia zerowego jest wielomianem zerowym?

sty 30, 2023 | Matematyka

Czy wielomian stopnia zerowego jest wielomianem zerowym? To pytanie często pada na lekcji matematyki, a więc zmierzmy się z nim!

Oczywiście, że tak!

Wielomian stopnia zerowego jest takim wielomianem, którego stopień wynosi zero. (o stopniach wielomianu możesz posłuchać TUTAJ)

W przypadku wielomianów, stopień określa najwyższą potęgę zmiennej, która występuje w wielomianie.

W przypadku wielomianu stopnia zerowego, najwyższą potęgą jest zero, co oznacza, że wielomian ten nie zawiera żadnych elementów, które byłyby potęgami zmiennej.

Z tego powodu możemy powiedzieć, że wielomian stopnia zerowego jest wielomianem zerowym – a jego wartość jest zawsze taka sama, niezależnie od wartości zmiennej!

Inaczej mówiąc jest to zawsze liczba!

O mnie

Zgodnie z moją teorią, matematyki może się nauczyć każdy, wystarczy trochę praktyki. Podobnie jak z jazdą na rowerze czy graniem w gry 🙂 im częściej to robisz tym jest łatwiej np. przejść kolejny poziom. Matematyka działa tak samo, im więcej masz praktyki w liczeniu, tym mniej może Ciebie zaskoczyć. Po prostu licz!

Więcej o mnie…